TUV-SV11-293-10-6

VALVE OF SAFETY 2,5BAR REF. 652-1 / 2-2.5BAR GOETZE TUV-SV11-293-10-6